Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2018

wspomnienkalejdoskop
10:51
2910 13e1 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaToshi Toshi
10:51
5000 4f0c 500
wspomnienkalejdoskop
10:51
Książki mówią: Zrobiła to ponieważ. Życie mówi: Zrobiła to. W książkach wszystko zostaje wytłumaczone; w życiu nie. Nie dziwię się, że ludzie wolą książki. Książki nadają życiu sens. Kłopot jedynie w tym, że życie, któremu nadają sens, to życie innych ludzi, nigdy zaś twoje własne.
— Gustave Flaubert
wspomnienkalejdoskop
10:50
"Od zawsze miałam poczucie, że jestem otoczona fosą, że jestem nieufna. Robię wrażenie osoby otwartej, mówię otwarcie na niektóre tematy, natomiast tak naprawdę wiele beczek soli trzeba ze mną zjeść, żebym uznała relację za przyjaźń".
— Katarzyna Nosowska
Reposted frommerkaba merkaba viakomplikacja komplikacja
wspomnienkalejdoskop
10:50
8423 3f0c 500
Reposted fromnonperfect nonperfect viakomplikacja komplikacja

March 08 2018

wspomnienkalejdoskop
18:10

Jesteśmy świadkami fenomenalnego zjawiska, polegającego na wzajemnym mijaniu się ludzi; na nieumiejętności nawiązania kontaktu; nieumiejętności spędzania wolnego czasu. 

— Marek Hłasko – Listy z Ameryki. Felietony i recenzje
wspomnienkalejdoskop
18:09
Myślę, że życie polega na stawianiu sobie celów.
— nevermind
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viaToshi Toshi
wspomnienkalejdoskop
18:08
9513 eaa1 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viaToshi Toshi
wspomnienkalejdoskop
18:07
7279 6282 500

February 28 2018

wspomnienkalejdoskop
20:03
4397 b82c 500
Ulotka Polskiej Ligi Przyjaciół Zwierząt, Pińsk, 1933 r.

February 13 2018

wspomnienkalejdoskop
18:00
Każdy normalny człowiek potrzebuje kogoś. Potrzebujemy być blisko. Skóra potrzebuje skóry. Każde zwierzę koi dotyk.
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viablovely blovely
wspomnienkalejdoskop
17:59
Kobieta, która słyszy, że pięknie wygląda – pięknieje i kwitnie... Jak cudnie pisała nieodżałowana pani Wisława Szymborska: „Spojrzał, dodał mi urody, a ja wzięłam ją jak swoją”. Kobieta, która czuje się pięknie, jest bardziej pewna siebie, a więc mniej zazdrosna, mniej podejrzliwa, zmienia się w krainę łagodności. Kobieta, która czuje się piękna w jego oczach, jest z pewnością wytrawniejszą kochanką; dumna ze swojego ciała, tak uwielbianego przez partnera, będzie umiała się nim pewniej i śmielej posługiwać, uchylając bramy coraz większych rozkoszy. Czyż to nie w męskim interesie?
— Kayah.
Reposted fromlivhanna livhanna viablovely blovely
wspomnienkalejdoskop
17:59

February 09 2018

wspomnienkalejdoskop
19:52
Mówią, że przeszłość jest już za nami. Ale to nie prawda - przeszłość jest w nas. Uczyniła nas tym, kim jesteśmy dziś.
— Regina Brett, "Kochaj"
Reposted fromnivea nivea viacatchdimoment catchdimoment
wspomnienkalejdoskop
19:49
I mogę czytać Cię jak ulubioną książkę, jak jesteś obok wiem, że wszystko będzie dobrze.
— Quebonafide ft. Klaudia Szafrańska - Candy
Reposted fromthesmajl thesmajl viayourheartbeat yourheartbeat
wspomnienkalejdoskop
19:49
3111 c106 500
Reposted fromzoou zoou viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej
wspomnienkalejdoskop
19:44
0513 17d5 500
Reposted fromonlyman onlyman viacatchdimoment catchdimoment
wspomnienkalejdoskop
19:43
Wybacz sobie w ciągu najbliższych pięciu minut, bo nic tak nie dekoncentruje jak wściekłość na samego siebie.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viaToshi Toshi

February 06 2018

wspomnienkalejdoskop
16:09
Strach i wątpliwości zabiły więcej marzeń i celów, niż porażka kiedykolwiek zdołała.
— znalezione

January 30 2018

wspomnienkalejdoskop
12:47
1186 f963 500
Reposted fromrichardth richardth viaToshi Toshi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl