Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

wspomnienkalejdoskop
19:30
Reposted fromcarfreitag carfreitag vialoveaddicted loveaddicted
wspomnienkalejdoskop
19:27
0755 9f2b 500
Reposted fromcalifornia412 california412 viablovely blovely
wspomnienkalejdoskop
19:26
Właśnie to lubię w zdjęciach - pozwalają uchwycić i przeżyć raz jeszcze szczęśliwe chwile.
— Zoe Sugg
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablovely blovely

June 28 2015

wspomnienkalejdoskop
16:42
0837 40d9 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viakomplikacja komplikacja
wspomnienkalejdoskop
16:41
3416 5506 500

June 27 2015

wspomnienkalejdoskop
19:54

June 26 2015

wspomnienkalejdoskop
08:09
8661 3e20
Reposted fromciagnik123 ciagnik123 viakomplikacja komplikacja
wspomnienkalejdoskop
08:09
Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu.

I wyjście z domu.

I alkohol.
— monasi.soup.io
Reposted fromMonasi Monasi vialiliowadusza liliowadusza
wspomnienkalejdoskop
08:05
9509 83ba 500
Reposted fromhardkorwey hardkorwey vianivea nivea

June 18 2015

wspomnienkalejdoskop
19:55
1874 ee95 500
Reposted fromkoprobo koprobo viakomplikacja komplikacja
wspomnienkalejdoskop
19:49
Tak naprawdę w życiu nie ma nic cenniejszego niż radość w oczach osoby na której Ci zależy .
Reposted fromthesmajl thesmajl vialoveaddicted loveaddicted
wspomnienkalejdoskop
19:48
fajnie jest mieć kogoś, komu mówi się dobranoc. 
wspomnienkalejdoskop
19:48
8122 8652 500
Danuta Wawiłow
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viapunkahontaz punkahontaz
wspomnienkalejdoskop
19:46

June 15 2015

wspomnienkalejdoskop
20:58
6333 64a8 500
Reposted fromTaieri Taieri viaToshi Toshi

June 13 2015

wspomnienkalejdoskop
15:40
7432 1685 500
Reposted fromangusiasty angusiasty viaToshi Toshi
wspomnienkalejdoskop
15:40
8962 abdf
Reposted fromblizzers blizzers viaToshi Toshi

June 11 2015

wspomnienkalejdoskop
19:50
9651 91e0 500
Muminki.
Reposted frommartinif16 martinif16 viaToshi Toshi
wspomnienkalejdoskop
19:49
4128 46b4
Reposted fromkreatura kreatura viaNoCinderella NoCinderella
wspomnienkalejdoskop
19:49
Prawdziwy mężczyzna nie pozwoli na to, by jego kobieta była zazdrosna o inne. On sprawi, że to inne będą zazdrosne o nią.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl