Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

wspomnienkalejdoskop
07:35
2290 8827 500
Reposted fromverronique verronique viadelicja8 delicja8
wspomnienkalejdoskop
07:35
1864 c3ad
Reposted frommaardhund maardhund viadelicja8 delicja8
wspomnienkalejdoskop
07:31
3763 8d44

June 17 2017

wspomnienkalejdoskop
20:33
8926 fcea
Reposted fromsohryu sohryu viaoversensitive oversensitive
wspomnienkalejdoskop
20:32
4558 0bda 500
czy doczekał
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viaToshi Toshi
wspomnienkalejdoskop
20:31
wspomnienkalejdoskop
20:29
wspomnienkalejdoskop
20:23
6964 883d 500
Reposted fromoll oll viaoversensitive oversensitive
wspomnienkalejdoskop
20:22
1840 0d35
Reposted frommeem meem viacatchdimoment catchdimoment
wspomnienkalejdoskop
20:22
7495 1b38
Reposted fromnlght nlght viacatchdimoment catchdimoment

June 16 2017

wspomnienkalejdoskop
20:23
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viaoversensitive oversensitive
wspomnienkalejdoskop
20:23
Pod zbroją sarkazmu zwykle kryje się miękkie serce.
— Stephen King
Reposted fromSandria Sandria viaoversensitive oversensitive
wspomnienkalejdoskop
20:22
Nie zabieraj dziecku kamieni spod nóg, bo gdy dorośnie, potknie się o ziarenko piasku
Reposted bynezavisaninspirationskaateedelicja8rurkymagnoliaaaincentive

June 11 2017

wspomnienkalejdoskop
12:16
wspomnienkalejdoskop
12:15
Każdy normalny człowiek potrzebuje kogoś. Potrzebujemy być blisko. Skóra potrzebuje skóry.
— J. Żulczyk
12:15
3735 087d

giflounge:

That’s my chair.

Reposted fromakireyta akireyta viaoversensitive oversensitive

April 15 2017

wspomnienkalejdoskop
22:33
“Czasami dobrzy ludzie są pokryci tatuażami, 
A czasem najgorsi co niedziele są w kościele.”
— znalezione
Reposted frombeatkazz beatkazz viakasmii kasmii
wspomnienkalejdoskop
22:31
Reposted fromtu tu viahihootka hihootka
wspomnienkalejdoskop
22:29
8893 419c 500
Reposted fromjasminum jasminum viazapachsiana zapachsiana
wspomnienkalejdoskop
22:25
Nie powstrzymuje Cię ani brak potencjału, ani brak okazji – powstrzymuje Cię brak pewności siebie.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl