Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2017

wspomnienkalejdoskop
12:15
Każdy normalny człowiek potrzebuje kogoś. Potrzebujemy być blisko. Skóra potrzebuje skóry.
— J. Żulczyk
12:15
3735 087d

giflounge:

That’s my chair.

Reposted fromakireyta akireyta viaoversensitive oversensitive

April 15 2017

wspomnienkalejdoskop
22:33
“Czasami dobrzy ludzie są pokryci tatuażami, 
A czasem najgorsi co niedziele są w kościele.”
— znalezione
Reposted frombeatkazz beatkazz viakasmii kasmii
wspomnienkalejdoskop
22:31
Reposted fromtu tu viahihootka hihootka
wspomnienkalejdoskop
22:29
8893 419c 500
Reposted fromjasminum jasminum viazapachsiana zapachsiana
wspomnienkalejdoskop
22:25
Nie powstrzymuje Cię ani brak potencjału, ani brak okazji – powstrzymuje Cię brak pewności siebie.
wspomnienkalejdoskop
18:10
5130 f9e4
Reposted fromoll oll vianataliana nataliana
wspomnienkalejdoskop
18:10
5862 2a80 500
Reposted frompamietaj pamietaj vianataliana nataliana

July 08 2015

wspomnienkalejdoskop
19:30
Reposted fromcarfreitag carfreitag vialoveaddicted loveaddicted
wspomnienkalejdoskop
19:27
0755 9f2b 500
Reposted fromcalifornia412 california412 viablovely blovely
wspomnienkalejdoskop
19:26
Właśnie to lubię w zdjęciach - pozwalają uchwycić i przeżyć raz jeszcze szczęśliwe chwile.
— Zoe Sugg
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablovely blovely

June 28 2015

wspomnienkalejdoskop
16:42
0837 40d9 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viakomplikacja komplikacja
wspomnienkalejdoskop
16:41
3416 5506 500

June 27 2015

wspomnienkalejdoskop
19:54

June 26 2015

wspomnienkalejdoskop
08:09
8661 3e20
Reposted fromciagnik123 ciagnik123 viakomplikacja komplikacja
wspomnienkalejdoskop
08:09
Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu.

I wyjście z domu.

I alkohol.
— monasi.soup.io
Reposted fromMonasi Monasi vialiliowadusza liliowadusza
wspomnienkalejdoskop
08:05
9509 83ba 500
Reposted fromhardkorwey hardkorwey vianivea nivea

June 18 2015

wspomnienkalejdoskop
19:55
1874 ee95 500
Reposted fromkoprobo koprobo viakomplikacja komplikacja
wspomnienkalejdoskop
19:49
Tak naprawdę w życiu nie ma nic cenniejszego niż radość w oczach osoby na której Ci zależy .
Reposted fromthesmajl thesmajl vialoveaddicted loveaddicted
wspomnienkalejdoskop
19:48
fajnie jest mieć kogoś, komu mówi się dobranoc. 
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl