Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2018

wspomnienkalejdoskop
15:48
6279 239f 500
Shameless
Reposted fromPoranny Poranny viayouaresonaive youaresonaive
wspomnienkalejdoskop
15:48
wspomnienkalejdoskop
15:48
3111 c106 500
Reposted fromzoou zoou viayouaresonaive youaresonaive
wspomnienkalejdoskop
15:47
Bo ona tak naprawdę chciała tylko pić i tęsknić. I umrzeć też czasami chciała. Najlepiej na atak wspomnień.
— "Zespoły napięć" Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromwagabunda wagabunda viaeternaljourney eternaljourney
wspomnienkalejdoskop
15:47
Z kobietami po prostu tak jest. Wszystko, co przeżyły, pozostaje w nich na zawsze.
— Tomás Eloy Martínez

September 19 2018

wspomnienkalejdoskop
20:37
Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę.
— Wisława Szymborska
wspomnienkalejdoskop
20:36
wspomnienkalejdoskop
20:35
W trudnych chwilach warto z kimś po prostu pobyć. Tego się nauczyłam.
— Joanna Brodzik w magazynie "PANI"
wspomnienkalejdoskop
20:35
4277 907e 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viafreeway freeway
wspomnienkalejdoskop
20:26
Musisz pamiętać zawsze, że jestem. Gdy będzie ci w życiu źle, przyjdź do mnie. Będziesz chciała rozmawiać, porozmawiamy. Będziesz chciała milczeć, pomilczymy. Najważniejsze, żebyś pamiętała, że jeżeli w twoim życiu zrobi się za ciasno, to w moim zawsze będzie dla ciebie sporo miejsca.
— Jarosław Wilk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafreeway freeway
wspomnienkalejdoskop
20:24
Nie zmuszaj ludzi do tego, aby chcieli spędzać z tobą czas. Nie zmuszaj ich do spacerów, wina, rozmów, budowania mostów, podawania ręki. To, co jest budowane "na siłę", nie przetrwa. Relacje takie nie będą miały sensu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaheavencanwait heavencanwait
wspomnienkalejdoskop
20:24
Odkąd cię zobaczyłem, jesteś pod moimi powiekami i już mi nigdy nie uciekniesz.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaheavencanwait heavencanwait
wspomnienkalejdoskop
20:23
3145 36b0 500
Reposted fromhare hare viafreeway freeway
wspomnienkalejdoskop
20:17
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
wspomnienkalejdoskop
20:16
Musisz nauczyć się przestać kochać kogoś, kto nieustannie Cię krzywdzi, by potrafić jeszcze kochać siebie.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
wspomnienkalejdoskop
20:15
wspomnienkalejdoskop
20:15
wspomnienkalejdoskop
20:14
wspomnienkalejdoskop
20:13
Jeżeli to jest prawdziwe to i tak przetrwa.
— VNM - "Kent stej"
wspomnienkalejdoskop
20:12
W życiu każdej kobiety przychodzi moment zdecydowania.

Wiemy, że pragniemy bliskości, nie dla samych przytulanek. Pragniemy rozdać to, co mamy wewnątrz.

I nagle wszyscy dotychczasowi chłopcy, pozostają chłopcami. A my potrzebujemy mężczyzny.

Tak samo zdecydowanego jak my same.
— #45
Reposted fromffina ffina viaMsChocolate MsChocolate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl